NEWS

Kon­zer­te Das welt­wei­te Netz­werk für ein bedin­gungs­lo­ses Grundeinkommen
13.06. Bil­les Restau­rant, Erfurt /Mu­sik-Fea­ture LEA

22.06. Poly­es­ter Klub, Olden­burg /Mu­sik-Fea­ture Poly­So­phi­sche Lesung IV
23.06. Die kom­plet­te Palet­te, Bre­men

14.07. […], Weimar